Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o.

O nas

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomości w Grudziądzu jest spółką utworzona w drodze przekształcenia zakładu budżetowego działającą na podstawie Uchwały Rady Miasta Grudziądz
Nr XXII/96/00 z dnia 27 września 2000 roku w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego pod nazwą Zakład Gospodarki mieszkaniowej w spółkę prawa handlowego. Obecna forma prawna pozwala na prowadzenie działalności o charakterze nie tylko publicznym, ale również zarobkowym. Najważniejszymi czynnościami wykonywanymi przez MPGN jest administracja zasobami mieszkaniowymi, a więc zaspokajanie potrzeb z zakresu mieszkalnictwa.
Przedsiębiorstwo samo pozyskuje środki na pokrycie kosztów utrzymania budynków. Jest właścicielem lub współwłaścicielem 303 obiektów. Ponadto administruje 174 budynkami należącymi do wspólnot mieszkaniowych oraz 142 - zleconymi przez gminę lub właścicieli prywatnych.
Zarządza również 400 lokalami użytkowymi, klubem sportowym: "Stal", ośrodkami zdrowia, stanowiącymi własność Gminy Miasta Grudziądza.
Jednocześnie spółka dokonuje pełnej obsługi technicznej administrowanych nieruchomości wraz z przeprowadzaniem remontów. W ofercie usług świadczonych przez MPGN znajduje się też:
• pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
• wyceny nieruchomości,
• przeglądy techniczne budynków,
• obsługa inwestycyjna,
• nadzory budowlane,
• wykonywanie kosztorysów.
W swej działalności spółka wykorzystuje możliwości pozyskiwania środków finansowych z funduszy Unii Europejskiej, m.in. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację programu rewitalizacji strefy śródmiejskiej Grudziądza.
Poza bieżącą działalnością prowadzona jest również działalność inwestycyjna.

Otodom w Twoim Telefonie